dongfeng trường giang

Bán không lợi nhuận xe tải Hino Dutro 3T5 thùng kín – XZU342L di chuyển linh hoạt, bảo hành chính hãng

Bán không lợi nhuận xe tải Hino Dutro 3T5 thùng kín - XZU342L di chuyển linh hoạt, bảo hành chính hãng

Bán không lợi nhuận xe tải Hino Dutro 3T5 thùng kín – XZU342L di chuyển linh hoạt, bảo hành chính hãng. Xe tải Hino 3T5 thùng kín – XZU342L được đóng trên nền xe tải Hino Dutro XZU342L có kích …