Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 hỗ trợ trả góp

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 hỗ trợ trả góp

Xe tải Hino 2.7 tấn XZU720L gắn cẩu Unic V290 hỗ trợ trả góp